Každý strom se počítá

Společnost McDonald’s již dlouhodobě podniká kroky, které vedou k udržitelnějším řešením. Postupně redukuje používání plastů, zaměřuje se na čistotu nejen v okolí svých provozů, ale také v celých komunitách, a pomáhá vytvářet podmínky pro lepší biodiverzitu ve městech. V rámci kontinuálních kroků udržitelných projektů se tentokrát zapojila do iniciativy 10 000 stromů, kde podpořila systematické obnovování dřevin v Bratislavě. Financovala výsadbu 26 stromů a získala statut významného dárce hlavního města.

Magistrát hlavního města Bratislava spustil iniciativu 10 000 stromů v roce 2019, s cílem přinést zeleň do městských částí, ve kterých je její přítomnost více než žádoucí. Zeleň ve městě totiž sehrává řadu důležitých funkcí – chrání ulice před přehříváním, čistí ovzduší a zároveň poskytuje vzácné útočiště pro různé živočichy. Udržování dřevin je klíčovým faktorem vedoucím k zachování či dokonce zlepšování biodiverzity v Bratislavě.

Koncept iniciativy je založen i na podpoře ze strany partnerů z řad firem, organizací a institucí. Společnost McDonald’s se jako dobrý soused do iniciativy zapojila, aby zkvalitnila komunitám každodenní život ve městě. Na základě výše příspěvku získala speciální status významného dárce.

„Zodpovědný přístup je důležitou součástí podnikání společnosti McDonald’s. Jsem ráda, že jako bratislavská rodačka jsem svědkem toho, že se Bratislava stává nejen středoevropskou dominantou a moderním městem, ale také přichází s mnoha udržitelnými řešeními pro lepší komunitní život. Naše společnost McDonald’s si uvědomuje důležitost každé zelené iniciativy ve prospěch přírodní symbiózy. Proto jsme se rozhodli podpořit projekt hlavního města Bratislava – 10 000 stromů – a to výsadbou 26 stromů, které symbolizují počet let naší společnosti na Slovensku. Vysazené stromy se nacházejí v blízkosti našich provozů a my jsme potěšeni nejen z toho, že jsme se stali významným dárcem, ale zejména proto, že tyto stromořadí budou dlouhá léta zkrášlovat a především zlepšovat životní prostředí. Tímto způsobem bychom chtěli inspirovat i další firmy, organizace či jednotlivce, aby se do projektu zapojili a pomohli z Bratislavy vytvořit ještě zelenější, čistší a krásnější místo,“ říká Lucia Poláčeková, PR manažerka pro společnost McDonald’s na Slovensku. Pro McDonald’s je téma biodiverzity blízké. Již v minulosti ve spolupráci s ornitology navrhla originální ptačí budky, kde mohou malí opeřenci dodnes kdykoli zahnízdit. Nacházejí se u 20 restaurací McDonald’s napříč celým Slovenskem. Navíc v nejbližších týdnech přibudou při mnoha provozech i hmyzí hotely.

Na důležitost přítomnosti zeleně v hlavním městě upozorňují i ​​známí influenceři a osobnosti jako například Patra Bene či Braň Deák, kteří se rozhodli projekt podpořit. Patra Bene pokřtila nové uliční stromořadí na Račianské ulici, které vzniklo díky příspěvku společnosti McDonald’s, a prostřednictvím svých sociálních sítí vyzývá veřejnost a další firmy, aby se do iniciativy 10 000 stromů zapojily také. Další dvě stromořadí, jejichž výsadbu podpořil McDonald’s, jsou umístěny při hlavním tahu na Rožňavské ulici a při ulici Na křižovatkách.

Od roku 2019 se v rámci iniciativy 10 000 stromů vysadilo 3 127 vzrostlých stromů, 7 048 keřů a 20 000 sazenic. Iniciativa 10 000 stromů pokračuje nadále ve snaze dostat do města co nejvíce kvalitní zeleně a přispět tím k adaptaci Bratislavy na změnu klimatu. „Jsme přesvědčeni, že město má za úkol vzbudit zájem svých obyvatelek a obyvatel o zvelebování veřejného prostranství, ve kterém společně žijeme a fungujeme. Jedním ze způsobů, jak pečovat o své prostředí kolem, je i výsadba nové, funkční a perspektivní zeleně, která je důležitou investicí do kvalitního života ve městě pro nás i pro naše budoucí generace. Stromy jsou ve městě nesmírně důležité. Každým rokem obyvatelé a obyvatelky Bratislavy pociťují dopady klimatických změn na svých životech. Stromy přinášejí nejen lokální ochlazování, zbavují město smogu, jsou domovem biologické rozmanitosti, ale dělají město přirozeně krásnějším a díky nim jsou naše ulice ještě tišší,“ říká na téma důležitosti výsadby stromů Ivan Petro, vedoucí oddělení tvorby městské zeleně hlavního města Bratislava.

Zapojte se i vy

Podpořit iniciativu mohou firmy, organizace a instituce darováním libovolné částky na výsadbu dalších stromů či darováním celého stromu v hodnotě 700 eur. Zapojit se může i veřejnost, která může poskytnout pomoc v rámci dobrovolnických aktivit a zkrášlit Bratislavu vlastníma rukama. Akce spojené s výsadbou stromů hlavní město průběžně zveřejňuje na stránce www.10000stromov.sk.

- Reklama -PR články

Nejnovější články

Další články autora